12 câu nói đáng suy ngẫm của Đức Khổng Tử


1. Người không có chữ tín sẽ chẳng làm nên việc gì.

2. Sự nghiệp chớ nên cầu mong không có trông gai, trắc trở vì không có chúng thì ý chí sẽ không kiên định.

3. Có kiến thức thì không nghi ngờ, có lòng nhân thì không ưu tư, có dũng cảm thì không sợ hãi.

4. Đừng mong người khác thuận theo ý mình vì nếu được người khác thuận ý sẽ tất sinh tự kiêu.

5. Làm việc đừng mong dễ thành công. Vì nếu dễ thành công thì bản thân thường kiêu ngạo.

6. Không nhìn điều sai trái, không nghe điều xằng bậy, không nói điều sai, không làm điều càn quấy.

7. Điều mình không thích thì đừng làm cho người khác. Đối với quê hương, gia đình nên tránh gây thù, chuốc oán.

8. Người không có nhận thức sâu xa sẽ có ngày gặp phiền muộn, âu lo.

9. Biết có lỗi mà không sửa thì đó chính là lỗi.

10. Mọi thứ đều từ hư vô mà ra.

11. Dùng thì đừng nghi, nghi thì đừng dùng.

12. Ngồi bàn tiệc đừng ra vẻ anh hùng vì rượu đã làm cho nhiều người ngã gục.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Copyright © 2015 Sóng Xô - Thay Đổi Để Tốt Hơn
------------------------- Home| Ý Nghĩa Cuộc Sống| Gia Đình| Tình Yêu| Suy Ngẫm